Lễ Dâng Y Kathina là gì ? Ý nghĩa của của ngày lễ dâng y Kathina

Đại lễ dâng Y Kathina

Lễ Dâng Y Kathina là gì ?

Đại Lễ Dâng Y Kathina là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nam tông (Phật giáo Tiểu thừa). Trong những ngày này, tại Thừa Thiên Huế – một trong những cái nôi của Phật giáo, hàng ngàn Phật tử đã hội tụ về đây để tham gia đại lễ lớn nhất trong năm. Lễ Dâng Y Kathina được tiến hành bắt đầu từ ngày 16/09 Âm lịch và kéo dài trong vòng 01 tháng.

Kathina – theo tiếng Pàli không có nghĩa là y áo hay dâng y mà có nghĩa là sự vững bền, chặt chẽ. Trong tiếng Phạn, Kathina (viết là kathinaya) có nghĩa là cái khung dệt vải, khung treo.

Đại lễ dâng Y Kathina được tổ chức sau kỳ an cư của chư tăng kết thúc. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài chuẩn bị an cư tại chùa Kỳ Viên (Anàtapindika) thành Xá Vệ (Savatthi), khi đó có một nhóm tăng đoàn khoảng 30 người xin đến được cùng an cư với Đức Phật tại thành Xá Vệ, được Đức Phật đồng ý, tăng đoàn đã đến chùa Kỳ Viên, nhưng do đường xa, đi lại khó khăn, lại vào mùa mưa nên khi tăng đoàn tới nơi, y áo đều bị ướt và rách nát. Sau khi an cư, Đức Phật mới cho phép nới lỏng một số giới luật để tăng đoàn được lưu lại, may vá y phục mới trước khi tiếp tục lên đường hành pháp. Cũng chính tại đây, nữ đại thí chủ Visakha – một trong hai bậc hộ pháp của Phật giáo (người còn lại là Trưởng giả Sudatta) đã dâng y cho Đức Phật lần đầu tiên. Từ đó truyền thống dâng y cho tăng đoàn vào tháng đầu khi kết thúc kỳ an cư được truyền cho đến ngày nay.

Ý nghĩa của của lễ dâng y Kathina

Đại lễ này mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Nếu như Đại lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo Mahanaya (Bắc tông) là đại lễ quan trọng nhất thì Đại lễ dâng Y Kathina của phái Nam tông cũng có ý nghĩa tương tự.

Đại lễ dâng y được gọi như vậy là bởi vì đại lễ này kết cấu nhiều quy định quan trọng dẫn đến thắng duyên cho hàng phật tử. Đại lễ là sự thể hiện đại hạnh của đức bố thí, thế nên, một người phát tâm cúng dường mà tâm nghĩ quá đơn giản thì người cúng dường cũng như người thụ thí thường khó làm cho sự bố thí đạt đến sự viên mãn. Đại lễ cũng mất đi ý nghĩa nếu thiếu những yếu tố của tâm thí, thời thí, vật thí, người thụ thí, và cung cách thí. Đại lễ Dâng Y Kathina bao hàm tất cả những điều đó nên mang ý nghĩa của sự bền vững, chặt chẽ, viên mãn.

Đại lễ là một ngày hội của giới Phật tử, là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời Đức Phật, không chỉ khích lệ tín đồ Phật tử thực thi đại hạnh bố thí, tri ân công đức của Đức Bổn sư Như Lai Phật, tri ân công đức Tam bảo, tri ân công đức hàng Phật tử hộ trì Phật pháp mà còn để nhắc nhở hàng Phật tử tại gia và xuất gia nhớ về công đức của đàn tín.

|Xem thêm : Các sản phẩm quà tặng phật giáo

Theo như tên gọi của đại lễ, y áo chính là vật phẩm quan trọng nhất trong đại lễ, được gọi là “quả báu”. Sở dĩ quả báu của lễ dâng Y Kathina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, là vì lễ dâng Y Kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, do bởi đại thiện tâm hợp với trí tuệ hiểu biết rõ phước thiện dâng Y Kathina là cao quý, và quả báu của lễ dâng Y Kathina là cao quý, không có ai xúi giục, khuyến khích.

Đại lễ dâng Y Kathina đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của những tín đồ theo Phật giáo Nguyên thủy. Mỗi mùa an cư kiết hạ qua đi là chúng Phật tử lại nhớ về Đại lễ dâng Y Kathina như một hạnh nguyện lớn trong đời. Sự dâng Y Kathina không phân biệt cũng nói lên tinh thần chung vượt ra ngoài những quan niệm cá nhân. Chiếc Y Kathina cho dù trong hình thức đơn giản nhất cũng nói lên ba điều quan trọng là người dâng y không lựa chọn cá nhân sư tăng để dâng, chư tăng thụ y theo cách lợi hoà đồng quân và vật phẩm trong lễ dâng y được trang trọng vì chuyên chở những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.