Hộp Quà Tết Thượng Phẩm Trà Việt – Bạch Trà Shan Tuyết

Liên hệ

Thông tin Hộp Quà Tết – Trà Shan Tuyết Thiên Hỷ

Sản phẩm: Trà Shan Tuyết Tà Xùa, hộp đựng 2 phẩm trà

Các phẩm lựa chọn: Bạch Trà Shan Tuyết 1 Tôm 2- 3 Lá

Ý nghĩa : Chén trà gửi ý – An lành trao tay

Dịch vụ: Hỗ trợ In logo doanh nghiệp