Lục Trà Shan Tuyết

Liên hệ

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

-Phẩm trà: 1 tôm 2,3 lá từ cây chè 25-40 năm tuổi

-Trọng lượng: 100gr

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Lục Trà Shan Tuyết

Danh mục: Từ khóa: