Trà Bancha Shan Tuyết

80.000 

Thông tin sản phẩm Bancha Shan Tuyết:

  • Thu hái từ cây chè Shan Tuyết trên 100 năm tuổi
  • Nguồn gốc: Vùng chè Shan Tuyết Tà Xùa (Sơn La)
  • Phẩm trà: Lá trà già từ 3 năm trở lên
  • Đóng gói: Túi zip 100g
  • Bảo quản: Ủ chum hoặc túi zip