Tag Archives: 5 tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất trà

5 tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất trà Hình-Sắc-Hương-Vị-Hoá

5 1TIEU CHUAN DANH GIA PHAM TRA

5 tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất trà Hình-Sắc-Hương-Vị-Hoá Đánh giá trà ngon cần xét các quy chuẩn sau: Chọn đúng trà của vùng phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu. Cách thu hoạch lá chè (chọn búp, một búp một là, một búp hai lá) Mùa vụ và kỹ thuật hái lá chè. Kỹ thuật […]