Tag Archives: kệ gỗ

Tổng hợp những vật phẩm hữu ích trên bàn trà – Trà Cụ

z3337708604052 d6761186d4800a621cc81678a9a49934

Thưởng trà Thưởng trà là một văn hóa có từ lâu đời ở Việt Nam. Có nhiều cách pha và thưởng trà, tuy nhiên, ở mỗi nơi sẽ có mỗi cách pha trà khác nhau, thưởng trà cũng nhiều điểm khác. Điểm giống nhau ở mục đích mà người thưởng trà hướng đến chính là tịnh […]