Tag Archives: Nghệ thuật thưởng trà

Nghệ thuật thưởng trà của người Việt

Nghệ thuật thưởng trà của người Việt Ở các nền văn hóa Trà như Trung Quốc, nghệ thuật thưởng trà nhằm mục đích thưởng ngoạn, thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, đối ẩm, hàn huyên tâm sự cùng tri kỷ. Với Nhật Bản, nghệ thuật thưởng trà chú trọng nhiều về nghi lễ, quy […]