Tag Archives: nguồn gốc cây trà

Tìm hiểu về nguồn gốc cây trà (chè) – Những huyền tích về xuất xứ của cây trà

IMG 0990

Tìm hiểu về nguồn gốc cây trà (chè) – Những huyền tích về xuất xứ của cây trà Trà là thức uống phổ biến, nhưng việc truy nguyên về  nguồn gốc cây  trà đầu tiên của nhân loại vẫn còn là một vấn đề lịch sử bỏ ngỏ, hấp dẫn bởi tính giá trị khoa […]