KHÔNG GIAN TRÀ VIỆT - NƠI LƯU GIỮ HỒN VIỆT

Việt Nam là quốc gia trồng và chế biến trà khá lâu đời. Là nơi sở hữu nhiều vùng trà quý, ngon mà ít nơi nào trên thế giới có. Vì lẽ đó, trà Việt cũng là một trong văn hoá lâu đời cần được lưu truyền và phát huy.

Bén duyên với trà, thưởng trà và yêu văn hoá trà Việt, Không Gian Trà Việt ra đời. Không chỉ là kinh doanh, chúng tôi tâm niệm gìn giữ, sưu tầm và phát triển những dòng trà Việt thuần tuý, thơm ngon, những dòng trà đã làm nên văn minh trà Việt.

Các sản phẩm của Không Gian Trà Việt được tinh chọn từ những vùng trà cổ thụ, trà sạch, không chỉ mang lại sự thuần chất thơm ngon và sâu lắng còn đảm bảo tiêu chí sạch, không hóa chất và thân thiện với môi trường. Không Gian Trà Việt hy vọng quý bạn hữu chắp duyên gìn giữ và phát huy giá trị sản phẩm trà Việt.