Muỗng xúc trà gốc tre già

130.000 

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Muỗng xúc trà gốc tre già
Sản phẩm thủ công bằng tre già 100%
Kích thước dài: 20cm

Đường kính cán khoảng: 3cm